Tabela zadnjih 30 študijskih krožkov, kje so in kaj delajo (za več informacij kliknite vrstico izbranega krožka)

Ime krožka Tip krožka Datum pričetka
delovanja krožka
Ustanova
Prebiranja v Muzeju norosti 11. 10. 2019 Muzej norosti, Trate
ŠK Zgodbarnica 14. 09. 2019 Kosovelova knjižnica Sežana
Fit za knjige 25. 03. 2019 /
Ohranjanje kulturne dediščine prebivalcev vasi pod Stolom 21. 03. 2019 Ljudska univerza Jesenice